Light Aviation Finland LAFI-WorkShop Mäntsälässä aloitti vuoden 2022 alussa.

Ultrien maksimilentoonlähtöpainon (kts aiemmin AIR M5-10) muutos on merkittävä ja vaikuttaa koko kevytilmailuun ja
vaikutti osaltaan myös Suomen Kevytilmailutehtaan syntyyn Mäntsälään.

            
Viljo ”Ville” Levelä ja Kari Aspiola perustivat syksyllä 2021 ultrakevytlentokoneisiin erikoistuneen lentokonetehtaan, jonka virallinen nimi on Light Aviation Finland® LAFI -WorkShop.
Miehet huoltavat, korjaavat ultrakevytkoneita, myyvät lajiin liittyviä tuotteita ja auttavat muutenkin kevytilmailijoita. 

 

 Lafi WS 202204 1
LAFI-WS halliin mahtuu kerralla 6-7 konetta siivet irroitettuna
LAFI WS Halliin mahtuu 6 7 konetta siivet irroitettuna
Ikarus C42BB2 OH U511 Ville ja Kari EFMN 20220721
Ville ja Kari IKARUS C42B/B2 vm 2006.  OH-U511 Uuden elämänsä alussa EFMN täynnä virtaa.


Asiakkaiden ja omat siirtokuljetukset
LAFI WS siirto kujljetukset


LAFI-WorkShopille juuri Mäntsälään oli useita perusteita. 

 • Mäntsälällä on keskeinen rooli Suomen kevytilmailulle. Suurimmat lakikerhot Mäntsälän Ilmailukerho ry MILKja Kevytilmailu-Light Aviation ry KILA ovat lähtöisin Mäntsälästä
 • Lähes puolet Suomen moderneista koneista on toimitettu samasta kylästä. 
 • Nyt myös molemmat yrittäjät ovat Mäntsälässä asuvia. 
 • Sopivan hallitilan löytyminen mahdollisti tarjota kevytilmailijoille laajan tuote- ja palvelukokonaisuuden (kts. artikkelin lopussa) jota täydentää erinomaisessa kunnossa oleva EFMN lentokenttä jossa myös on vuosia ollut  toimivat tilat.
 • Uudistettu ilmailulaki ja ilmailumääräys AIR M5-10 loi uuden ultrakevyt B2 -koneluokan. 
  Laki- ja määräys uudistus, joka olemassa olevien edustusten kautta synnytti markkinoille lisäpalvelu tarpeen, B1->B2 modifikaatiot koska Comco-Ikarus Gmbh reagoi nopeasti ja otti huomioon 1700 koneomistajaansa tekemällä suurelle osalle heistä B1 koneiden maksimi lentoonlähtömassan korotussarjan (ilmeisesti ainoana tehtaana maailmassa).
 • Samassa yhteydessä Ikaruksen ”Mekano” rakenne mahdollisti upeitata koneet edullisesti monilla Comcon tekemillä uudistuksilla ja tietenkin vaihtaa kuluneet osat uusiin.

AIR M5-10 tuo hyötyjä, haittoja ja tulkintoja

TA EuroStarSLV 600 handover 14 EFJY 16 9 21 14

 
Maksimi lentoonlähtömassat (MTOM) saavat nousta aina 600 kiloon pyörillä ja 650 kiloon kellukkeilla jollei tehtaat katso sitä järkeväksi rajoittaa. Syntyi siis uusi UL-luokka B2.  
Entinen MTOW 450kg UL-B -luokka nimettiin UL-B1:seksi.
Vielä kertaalleen miksi lähes yhtäaikainen muutos monissa maissa.  
Laki uudistukselle oli tilaus.
Koneiden kehitys on ollut määräysten kehitystä nopeampaa. Monista syistä johtuen ja yhä parempia koneita on ollut joskus houkutus lentää hieman ylipainoisina.  
Monien Euroopan maiden yhteisillä määräysmuutoksilla haluttiin luoda ilmailijoille paremmat puitteet harrastaa määräysten puitteissa.

Uudistuksella on etunsa ja haittansa.  
Se tulee ohjaamaan uusien ja käytettyjen koneiden kauppaa ja koko kevytilmailua. B2 luokka tarkoittaa lähinnä 2021 jälkeisiä uusia koneita, joille tehtaat ja maahantuojat ovat hakeneet uudet tyyppitodistukset. B1 luokkaan jäävät ennen 2021 hankitut koneet. Joissa todellinen kuormattavuus on usein kovin rajallinen ja nyt hieman tiukempien määräysten noudattamistavoitteiden johdosta saattaa moni muuntua yksipaikkaiseksi. Näin siitäkin huolimatta että on vielä sallittu muutamia lisäkuormaus mahdollisuudet (pelastusvarjosta saatu 22,5kg miinus varjon paino ja kellukkeista saatu 45kg - kellukkeiden paino.  
On todennäköistä, että B1 koneiden käyttömahdollisuudet ja jälleenmyyntiarvot laskevat.  Uudistuksesta  on kerrottu mm. Ilmailu-lehdessä 5/2021 s 20-27.

Levelä korostaa, että maksimilentoonlähtömassan korotus antaa ainoastaan mahdollisuuden parempaan kuormattavuuteen ja poistaa lajin akilleen kantapäät: - kuormattavuus, - rajalliset lentomatkat, - houkutus ylipaonoilla lentämiseen mutta säilyttää samalla kevyen koneen edut ja edullisuus.  Kuitenkin nyt jo näkyy, että tehtaat ovat nostaneet huomattavasti tyhjäpainoja ja jos pilotit varustelevat nyt liikaa koneitaan saavutettu etuus uhkaa nopeastikin hävitä.

Uutta  600 kiloa tuijotetaan, mutta sitä selkeästi tärkeämpi luku on sallittu kuormattavuus.  
Nyt on tärkeää että monikäyttöiseksi todettu kevytilmailu pidetään nimensä mukaisesti kevyenä.

Myös väärinymmärrykset näkyvät  kentällä jo nyt.  
Monet uskovat, että esimerkiksi B1-koneilla voi nyt lentää esim. 540 kilon massoilla ilman mitään toimenpiteitä, koska määräykset muuttuivat. 
Näin ei siis ole, Levelä sanoo.

Tällä hetkellä B1-koneisiin tehtaan tekemiä painonkorotussarjoja saa vain Comco-Ikarukselta Ikarus C42B, /C /CS -koneille, jolle tehdas on hakenut tyyppitodistuksen Saksassa ja Tradeaid Oy Suomessa. Näille, ennen vuotta 2021 valmistetuille B1-versoille, voidaan asentaa Comcon TM-42-023-2020 ja TM-42-024-2020  mukainen massankorotussarja hakemalla Traficomilta suuren muutostyön lupa, Levelä selventää.

 

IKARUS C42B B1 saapumis kunnossa2
Kone tulossa updeittaukseen (Kalevi Heinonen suunnittelee)


Lentokonetehdas

LAFI-WorkShop on yhteistoimta yhteisö pääasiassa kevytilmailun asialla.  LAFIssa toimii ja  otetaan tarvittaessa mukaan itseellisä toimijoita yhteisiä tavoitteita toteuttamaan.  Nyt sen alla on useampia kuten Tradeaid Oy Ltd ja Tmi K. Aspiola  Aspiolalla on lentomekaanikon lupakirja harrasteilmailun tarkastajan valtuuksin sekä runsaasti alan käytännön kokemusta monista konetyypeistä. Levelä taas on panostanut 30 vuotta kevytilmailuun ja eniten  Ikarus ja Eurostar -koneisiin ja lajikerhojen synnyttämiseen ja kehittämiseen.

Kari kertoo. ”Olen tehnyt yhteistyötä Tradeaid Oy:n kanssa on tehty jo parikymmentä vuotta, koneiden huoltojen, takuukorjausten ja muiden korjausten merkeissä. Kun eläköidyin päätoimestani Finnair Oy:stä niin muutin Vantaalta Mäntsälään asumaan. Oli otollinen aika tiivistää yhteistyötä ja niinpä päätettiin keskittää toiminnat saman katon alle Trade Aid oy:n kanssa Mäntsälässä. Kun sopiva paikka löytyi kolmannen osapuolen kanssa, niin aloitimme toiminnat yhteisissä tiloissa vuoden 2021 loppupuolella. Yhteistyö on alkanut lupaavasti ja sitä kehitellään nyt koko ajan lisää
Minulla on nyt 48 vuotta monipuolista kokemusta plakkarissa lentokonetekniikasta ja mekaanikon lupakirja voimassa edelleen. Lisäksi minulla on harrasteilmailuun liittyen lentokelpoisuustarkastajan (katsastajan) valtuutus voimassa.  Oman ultra lentolupakirjan (UPL) sain suoritettua 2013.Oman sivutoimisen yrityksen Tmi K Aspiola perustin virallisesti jo vuonna 2001."

Levelän ja Aspiolan lentokonetehtaassa on tehty muiden töiden ohessa yhdessä vasta muutamia eritasoisesti modifioituja Ikaruksia valmiiksi. Näin he ovat saaneet realistisen käsityksen peruspainokorotussarjan ja enemmän modifioidun koneen kokonaiskustannuksista. Tähän mennessä he ovat modifioineet kaksi B1-ultraa B2-luokkaan, joista yksi on myyty, toinen valmiina ja kolmas aloituksessa.  Loppuvuodesta he modifioinevat ja kunnostanevat 2-3 konetta lisää ja talveksi voi tehdä varauksia.

Tähän asti olemme ostaneet Ikarus C42B /B1 -koneita, joihin suunnittelemme työmäärän ja -sisällön asiakkaiden mukaan. Lopullinen verollinen hinta määräytyy koneen ostohinnan sekä valittujen kunnostuskokonaisuuksien, tarvikkeiden, ostetun moottorin jäljellä olevien käyttötuntien ja työmäärän perusteella. Valmistuneiden kahden modifioidun Ikarus C42B/B2 -koneen hintahaitari on laaja 49 000 – 65000 euron välillä.  Tuolla siis saa yli 250 kg – 270 kg kuormattavuudella olevan, uuden oloisen B2-koulu- ja harrastekoneen eri modifikaatioin, Levelä kertoo tavoitteena olevan päästä alle puoleen uuden hinnasta.

LAFI-WS kanava vielä työn alla mutta yhteystiedot ovat: 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0400-299808,   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   040-5440354

Esimerkkejä modifiointimahdollisuuksista

 • Muutossarjan asentaminen B1-koneeseen ja koneen muuttaminen B2-luokan koneeksi
 • Moottorin vaihto uuteen tai vähän lennettyyn
 • Runkorakenteen tarkastus ja kuluneiden osien vaihto
 • Katteiden vaihto, kunnostus, maalaus tai uusinta
 • Siipikankaiden vaihto
 • Sisustuksen uusiminen
 • Avioniikan ja navigointilaitteiden vaihto
 • Tuulilasin ja ovilasien vaihto uusiin Cockpit- Optical Fenster heijastamattomiin ja kemikaaleja kestäviin laseihin
 • Ovilukkojen vaihto

 Esimerkkejä  palveluista

 • Lentokelpoisuuspalvelut
 • Huollot ja korjaukset
 • Muutostyöt B1-luokasta B2-luokkaan
 • Koneiden varustelutason ja koneen päivittäminen
 • Talvisäilytys palveluineen
 • Markkinajohtaja koneet ja varaosat
 • Kellukkeiden tai suksien asennukset
 • Lisävarusteet
 • Vakuutukset jopa vesi- ja suksikoneisiin kilpailukyisesti
 • Kuljetuspalvelut asiakkaille
 • Oma kenttä EFMN
 • Koneiden rahoitus
 • Vuoden loppuun avataan LAFI-Shop sekä yhteinen foorum

  Screenshot 2022 08 02 at 20.44.45
 • Ikarus C42B/B2 EFMN Thiesen EPTA-NG 360 navi/strobe valot Flarm optiolla
  Screenshot 2022 08 02 at 20.34.34
 • C42B/B2 penkki päivitys
  Screenshot 2022 08 02 at 20.40.04
 • C42B/B2 ohjaamo
  IKARUS C42B B1 Optical Cockpit Fenster
 • Comco Optical Cockpit-Fenster heijastamattoma ja kemikaaleja kestävät lasit
  Ikarus B2 tubulas moottoripukki
 • Ikarus C42B/B2 moottoripukki päivitys