Light Aviation Finland LAFI - WorkShop perustettiin Mäntsälään 2022 alussa

artikkelin peruskuvat 1200 630px

 

Ultrien maksimilentoonlähtöpainon muutos vaikuttaa koko kevytilmailuun ja vaikutti osaltaan myös kevytilmailutehtaan syntyyn Mäntsälään.

Viljo ”Ville” Levelä ja Kari Aspiola perustivat syksyllä 2021 ultrakevytlentokoneisiin erikoistuneen Lentokonetehtaan, jonka virallinen nimi on Light Aviation Finland® LAFI -WorkShop. Miehet huoltavat, korjaavat ultrakevytkoneita, myyvät lajiin liittyviä tuotteita ja auttavat muutenkin kevytilmailijoita. 

LAFI-WorkShopille juuri Mäntsälään oli useita perusteita. 

  • Mäntsälällä on keskeinen rooli Suomen kevytilmailulle. Suurimmat lakikerhot Mäntsälän Ilmailukerho ry MILKja Kevytilmailu-Light Aviation ry KILA ovat lähtöisin Mäntsälästä
  • Lähes puolet Suomen moderneista koneista on toimitettu samasta kylästä. 
  • Nyt myös molemmat yrittäjät ovat Mäntsälässä asuvia. 
  • Sopivan hallitilan löytyminen mahdollisti tarjota kevytilmailijoille laajan tuote- ja palvelukokonaisuuden jota täydentää erinomaisessa kunnossa oleva EFMN lentokenttä jossa on vuosia ollut myös toimivat tilat.
  • Uudistettu ilmailulaki ja ilmailumääräys AIR M5-10 loi uuden ultrakevyt B2 -koneluokan. 
    Laki- ja määräys uudistus, joka olemassa olevien edustusten kautta synnytti markkinoille lisäpalvelu tarpeen, B1->B2 modifikaatiot ja Comco-Ikarus Gmbh reagoi nopeasti ja otti huomioon 1700 koneomistajaansa tekemällä suurelle osalle heistä B1 koneiden maksimi lentoonlähtömassan korotussarjan (ilmeisesti ainoana tehtaana maailmassa).
  • Samassa yhteydessä Ikaruksen ”Mekano” rakenne mahdollisti upeitata koneet edullisesti uudistuksilla.

 

AIR M5-10 tuo hyötyjä, haittoja ja tulkintoja

Laki uudistukselle oli tilaus, jossa maksimi lentoonlähtömassat (MTOM) saattoivat nousta aina 600 kiloon pyörillä ja 650 kiloon kellukkeilla nyt luokka B2. Entinen MTOW 450kg UL-B -luokka nimettiin UL-B1:seksi. Koneiden kehitys on ollut määräysten kehitystä nopeampaa monista syistä johtuen ja yhä parempia koneita on ollut joskus houkutus lentää hieman ylipainoisina.  Monien Euroopan maiden yhteisillä määräysmuutoksilla haluttiin luoda ilmailijoille paremmat puitteet harrastaa määräysten puitteissa.

Uudistuksella on etunsa ja haittansa.  Se tulee ohjaamaan uusien ja käytettyjen koneiden kauppaa ja koko kevytilmailua. B2 luokka tarkoittaa lähinnä 2021 jälkeisiä uusia koneita, joille tehtaat ja maahantuojat ovat hakeneet uudet tyyppitodistukset. B1 luokkaan jäävät ennen 2021 hankitut koneet. Joissa todellinen kuormattavuus on usein kovin rajallinen ja nyt hieman tiukempien määräysten noudattamistavoitteiden johdosta saattaa moni muuntua yksipaikkaiseksi. Näin siitäkin huolimatta että on vielä sallittu lisä kuormaus mahdollisuudet (pelastusvarjosta saatu 22,5kg miinus varjon paino ja kellukkeista saatu 45kg- kellukkeiden paino.  
On todennäköistä ,että B1 koneiden käyttömahdollisuudet ja jälleenmyyntiarvot laskevat.Uudistuksesta  on kerrottu Ilmailu-lehdessä 5/2021 s 20-27.

Levelä korostaa, että maksimilentoonlähtömassan korotus antaa ainoastaan mahdollisuuden parempaan kuormattavuuteen. Kuitenkin nyt jo näkyy että tehtaat ovat nostaneet huomattavasti tyhjäpainoja ja jos pilotit varustelevat liikaa koneitaan saavutettu etuus uhkaa nopeastikin hävitä. Uutta  600 kiloa tuijotetaan, mutta sitä selkeästi tärkeämpi luku on sallittu kuormattavuus.  Nyt on tärkeää että monikäyttöiseksi todettu kevytilmailu pidetään nimensä mukaisesti kevyenä.

Myös väärinymmärrykset näkyvät  kentällä jo nyt.  Monet uskovat, että esimerkiksi B1-koneilla voi nyt lentää esim. 540 kilon massoilla ilman mitään toimenpiteitä, koska määräykset muuttuivat. 
Näin ei siis ole.

–Tällä hetkellä B1-koneisiin tehtaan tekemiä painonkorotussarjoja saa vain Comco-Ikarukselta Ikarus C42B, /C /CS -koneille, jolle tehdas on hakenut tyyppitodistuksen Saksassa ja Tradeaid Oy Suomessa. Näille ennen vuotta 2021 valmistetuille B1-versoille voidaan asentaa Comcon TM-42-023-2020 ja TM-42-024-2020  mukainen massankorotussarja hakemalla Traficomilta suuren muutostyön lupa, 

 
Lentokonetehdas

Aspiolalla on lentomekaanikon lupakirja harrasteilmailun tarkastajan valtuuksin sekä runsaasti alan käytännön kokemusta monista konetyypeistä. Levelä on panostanut 30 vuotta kevytilmailuun ja eniten  Ikarus ja Eurostar -koneisiin, lajikerhojen synnyttämiseen ja kehittämiseen.

Kari Aspiola kertoo. Yhteistyötä Tradeaid Oy:n kanssa olen tehnyt jo parikymmentä vuotta, koneiden huoltojen ja takuu, ym -korjausten merkeissä. Kun eläköidyin päätoimestani Finnair oy:stä niin muutin Vantaalta Mäntsälään asumaan. Oli otollinen aika tiivistää yhteistyötä ja niinpä päätettiin keskittää toiminnat saman katon alle Trade Aid oy:n kanssa Mäntsälässä. Kun sopiva paikka löytyi kolmannen osapuolen kanssa, niin aloitimme toiminnat yhteisissä tiloissa vuoden 2021 loppupuolella. Yhteistyö on alkanut lupaavasti ja sitä kehitellään nyt koko ajan lisää.
Minulla on nyt 48 vuotta monipuolista kokemusta plakkarissa lentokonetekniikasta ja mekaanikon lupakirja voimassa edelleen. Lisäksi minulla on harrasteilmailuun liittyen lentokelpoisuustarkastajan (katsastajan) valtuutus voimassa.
Oman ultra lentolupakirjan (UPL) sain suoritettua 2013.
Oman sivutoimisen yrityksen Tmi K Aspiola perustin virallisesti jo vuonna 2001.

Levelän ja Aspiolan lentokonetehtaassa on tehty muiden töiden ohessa yhdessä vasta muutamia eritasoisesti modifioituja Ikaruksia valmiiksi. Näin he ovat saaneet realistisen käsityksen peruspainokorotussarjan ja enemmän modifioidun koneen kokonaiskustannuksista. Tähän mennessä he ovat modifioineet kaksi B1-ultraa B2-luokkaan, joista yksi on myyty, toinen valmiina ja kolmas aloituksessa.  Loppuvuodesta he modifioinevat ja kunnostanevat 2-3 konetta lisää ja talveksi voi tehdä varauksia.

Tähän asti olemme ostaneet Ikarus C42B /B1 -koneita, joihin suunnittelemme työmäärän ja -sisällön asiakkaiden mukaan. Lopullinen verollinen hinta määräytyy koneen ostohinnan sekä valittujen kunnostuskokonaisuuksien, tarvikkeiden, ostetun moottorin jäljellä olevien käyttötuntien ja työmäärän perusteella. Valmistuneiden kahden modifioidun Ikarus C42B/B2 -koneen hintahaitari on laaja 49 000 – 65000 euron välillä.  Tuolla siis saa yli 250 kg – 270 kg kuormattavuudella olevan, uuden oloisen B2-koulu- ja harrastekoneen eri modifikaatioin, Levelä kertoo tavoitteena olevan alle puoleen uuden hinnasta.

LAFI-WS kanava vielä työn alla mutta yhteystiedot ovat: 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0400-299808,   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   040-5440354