Huomioi konevalinnassa

Yhä usempi ihan realistisesti harkitsee oman harrastukoneen hankkimista.

Unelma omakohtaisesta täysipainoisesta lentämisestä on modernin kevytilmailun myötä tullut varteenotettavaksi toteutukseksi.  Kevytilmailu on kokenut niin monia positiivisia muutoksia, että on kasvuvauhdissaan jo 8 vuoden ajan jättänyt kaikki muut ilmailuhaarat taakseen. Kun tähän lisätään että kasvun tekijät ovat keski-iältään varttuneet lähes 50 vuotiaat lähes kaikista sosiaaliryhmistä, niin todella merkittävää on täynynyt tapahtua.

Myytit, joka ilmailuun on usein liitetty jarruttavana tekijänä on faktoilla murentuneet toinen toisensa perään. Todellisuus on päinvastainen käsityksille että laji olisi vaarallista, kallista, vain kesällä, nuorille, erityisen terveille ja harvoille ja vaikeaa.
Laji on toki antoisa elämyslaji mutta siinä ei ole mitään extremeä, vaan antoisaa, nautittavaa uutta perpektiiviä antavaa ja onnistumisen iloa tuottavaa.

Kun tähän lisätään Suomen ainutlaatuinen luonto kaikkine vuodenaikoineen 200000 järvineen ja jossa on käytössä lähes 80% vapaa ilmatila ja toimiva jokamiehenoikeus, niin hiljaiset (alle 60db) ja suorituskykyiset koneet ovat mielenkiintoinen uusi hankintakohde.

Jo vuosia suomessa ja monessa muussa maassa Saksalainen Ikarus on ollut ehdoton ykkönen, pidetyin, monipuolisin ja parhaiten jälleenmyyntiarvonsa pitävä.

Konemalleja on kuitenkin tullut ja tulossa koko ajan lisää. Kevytilmailuteollisudesta on tullut miljardiluokan uusi teollisuushaara.  Koneita tulee lisää ja oistuu markkinoilta paljon.  Kyseessä on kuitenkin lentokone, jonka onnistuneet ja tasapainoiset lento-ominaisuudet vaativat monen vuoden testaus- ja kokeilujakson, jotta mahdolliset lapsentaudit ja yllätykset saadaan pois. Markkinoila usean vuoden pärjänneet koneet ovat kuitenkin vain murto osa koko tarjonnasta.  Siksi konevainnoissa kannttaa selvittää oma tarve ja käyttötavat tarkoin samoin onko kiinnostusta ja kokeiluhenkeä uusiin malleihin vaikka historiatietoutta ei olisi paljon olemassa.  Kaikkialla kuitenkin kehitetään tuotteita.  

Lentokoneen aerodynaamiset lainalaisuudet pitävät kuitenkin koneet pitkälti saman oloisina ja onnistuneitä perusratkaisuja syntyy kohtalaisen harvoin.

Harrastelentolaitteen tulee täyttää merkittävät stabiilisuus vatimukset jotta kone on harrastajalentäjien käsissä mahdollisimman yllätyksetön ja turvallinen ja osin itse ohjausvirheitä korjaava. Uusiin tulokkaisiin kannattaa toki tutustua, mutta tiedostaa omat tärkeysasiat.

Yksi ehkä tärkeimista valintakriteereistä on mitä haluaa koneellaan tehdä.   
Suomen monimuotoinen luonto ohjaa monipuolisen koneen hankintaan, joka toimii yhtä hyvin niin kelukkeilla vedestä, tai joustavilla kellukkeilla myös lumeltä järviltä ja pelloita ja suksilla samalla kun se toimiin matkanoneena vaikka ulkomaille. Tällöin kysymykseen tulee hieman vakaampi ylätasokone. (siipi ohjaamon yläpuolella)

Jos konetta on tarkoitus käyttää ainoastaan kentiltä kentille tapahtuvassa liikenteessä tulee alatasokin kysymykseen. Alatasot ovat pääsääntöisesti hieman nopeampia kuin ylätasokoneet. Jidenkin mallien kohdalla Matkalentonopeuserot voivat olla reilusti yli 50km/t suurempia, joskin yleisesti puhutaan muutamien kymmenien kilometrien tuntinopeuseroista.  Äärivaihtelut voivat joskus olla suurempia.

Vähän niinkuin veneissä, jonkun ominaisuuden lisääminen kuten esimerkiksi nopeuden kasvattaminen saattaa näpsästä hieman stabiilisuudesta pienemmillä nopeuksilla pois.

Usein keskustellaan pinta- ja rakennusmatriaalesta.  Kaikkea löytyy. Ilmailuhistoriassa ennen ja nyt vahva lentokone kangas on säilyttänyt asemansa. Vahva, joustava, ei repeytyvä, maalattavissa ja helposti korjattavissa. Vieläkin useat tunnetuimmat taitolentokoneet ovat kangas päällysteisiä. Lentokonealumiinipelti on perinteinen ja monien mielestä paras ja vahvin päällystysmateriaali.  Komposiitti ja hiilikuitu ovat myös yleistyneet jonkin verran.

Käytännön erot ovat pienet.  Nopeutta havitellessa komposiitti on yleisin.

Erot tulee mahdollisten pienten (tai suurten) vaurioiden kohdalla, jolloin kangas päällimateriaalina ja mekanotyyppinen lentokonealumiinirunko on ylivoimainen korjata niin kustannusten kuin nopeudenkin suhteen. Samoin suomen talvisten olosuhteiden suhteen kangas on verraton varsinkin jos ei aina saa kontetta taivastalta halliin.  Kankaasta irtoaa lumi ja jää helpoisti eikä sitä juurikaan tarvitse raapata.  Kankaan kestoika on kuitenkin lähes 20 vuotta ja usein sittenkin nopeasti vaidettava varaosa.

Pitää muistaa että auringonvalo on kaikille päällysmateriaaleile haitaksi joten halli on aina suotava tai tyköistuvat lentokone vaatteet.

Yksi valintakrietteri on valmistavan tehtaan uskottavuus ja miksei maahantuojankin.  Onko tehdas toiminut riittävän kauan että on kertynyt kokemusta ja markkinoinden hyväksyntä. Samoin onko maahantuoja toiminut riittävän kauan ja onko se välittänyt riittävän paljon koneita. Millaisia markkinaosuuksia tehdas ja maahantuoja on saanut aikaan. Kuinka tytyväisiä asiakkaat ovat.

Millaiset ovat toimitusajat niin koneiden kuin varaoisenkin suhteen.

Konehankinta on aina jonkinmoinen investointi joko yksin tai kimpassa ostettuna.  Koneen jälleenmyynti hinta on tärkeä vaikuttava asia.

Pääsääntöisesti paljon koneita myyneen tehtaan tuotteet pitävät arvonsa huomattavasti paremmin kuin vain muutamia kymmeniä toimittaneen tehtaan tai maahantuojan koneet.

Ehdottomasti kannattaa käydä kerta tai kaksi lentämässä kohdekoneella ennen päätöstä.   Sekä kysellä koneen omistajilta joilla on runsaasti lentokokeumusta ja jotka eivät varsinaisesti ole myymässä konettaan.