Mistä kasvavassa kevytilmailussa on kyse?

Kevytilmailu on täysipainoista ympärivuotuista ilmailua jossa kusannukset ovat huomattavasti pienemmät kuin perinteisillä tyyppikoneilla (Esim. Cessna ja Piper - pääoisin joissa kansainvälinen laadunvarmistus).
Kevytlentokoneet ovat ns "tyyppihyväksymättömiä" joiden lentokelpoisuutta valvoo pääoisin kansallinen ilmailuviranomainen nojautuen harrastusorganisaatioihin.

Koska laji on kehittynyt huomattavan nopeasti ja säätelevät viranomaisorganisaatiot antavat vapauksia, niin vastuu siirtyy meillä enemmän pilotille.  Tämä edellyttää lajinöyryyttä ja vastuunkannon ymmärtämistä ehkä jopa tyyppikone lajia enemmän.
(= enemmän vapautta ->enemmän oikeaa asennetta ja vastuuta)

Pilotin ja koneen omistajan pitää omata tiedot, taidot ja asenteen kokonaisvaltaisemmin.  Tämä sisältää koneen rakenteiden, moottorin ja ominaisuuksien tuntemista ehkä vieläkin enemmän kuin isommilla koneilla operoitaessa.  Tätä ei aina oivalleta ja  itse peruslentämisen (ilmassa pitämisen) harhaanjohtava helppous saattaa hämätä.

Näihin haasteisiin auttaa nöyryys ja asioiden selvittämisen halu, aktiivisuus ja omaksuminen.

Hyvä lentäjä tuntee koneensa, vallitsevan ympäristön, rajansa ja toimii niiden mukaan.

Kevytilmailu on Suomessa hämmästyttävän vapaata ja mukaansatempaava elämänmuoto.  Hieman konetyypistä riippuen koko Suomen ainutlaatuinen luonto (off-airfield) operointi (lumelta, jäältä, vedestä omilta kentiltä) on perehtyneen ja harjaantuneen kevytilmailijan unelma.  Kun olet oppinut perusteet kuntoon kentiltä kentille lentämisessä on mahdollista kasvaa vähitellen lajin parhaaseen antiin.  Modernit kevytlentokoneet eivät häiritse juuri ketään (alle 60dB) joskin luonnossa kaikki pitää ottaa huomioon.

Koneet joita on valmistettu runsaasti ja joita tehtaat edelleen menestyksäästi valmistavat ovat varteenotettavia valintoja. (uusien koneiden lapsentautien poistamiseen on liian usein käytetty ostavia peruspilotteja (harrastajia). Nämä kriteerit täyttävistä koneista löytyy malleja eri käyttötarpeisiin.

Harrastajan kehittymiseen on syntynyt monia hyvä harrasteorgnisaatioita joiden palveluksia jokaisen harrastajan kannattaa käyttää ja liittyä mukaan. Kun joka lajissa sattuu myös onnettomuuksia niin kevytilmailussa, ( joka on ollut valitettavasti liikaa negatiivisessa  mediassa) onnettomuuksia ei juurikaan ole sattunut nöyrästi ja aktiivisti yhdistytoiminnassa taitojaan kehittäneille. Koneissa on harvoin ollut teknisiä vikoja.

Huolto ja ylläpito on siis omistajan/käyttäjän vastuulla. Samoista harrastajayhdistyksistä saa palvelua neuvojen, aktiivisen tutustumisten kautta ja joskus tekijöitäkin.  Toki ammattimekaanikotkin ovat yhä useammin käytettävissä.

Kevytilmailu antaa jatkuvaa antoisaa kehittymistä sisältävän monipuolisen ja turvallisen harrastuksen. Kun sitä saa harrastaa Suomessa hienon luonnon keskellä tuhansien järvien ja saarien keskellä kesällä ja talvella, monipuolisesti ja melko vapaasti on ainoastaan oikean tiedon puute ollut lajin kasvun hidasteena.

Sitä lajiyhdistykset kuin me maahantuojatkin haluamme mielellämme jakaa.